1. 1Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz de Adrian Niţă, Editura Paideia, Bucureşti

Cartea lui Adrian Niţă, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz, constituie de fapt varianta românească a lucrării sale de doctorat susţinute la Poitiers, în Franţa. După cum afirmă şi conducătorul tezei, profesorul Miklos Vetö, sîntem în prezenţa unui „studiu precis şi savant al relaţiilor şi divergenţelor dintre teoriile despre timp susţinute de Leibniz şi Kant”.

Lucrare solidă, puţin spectaculoasă (pentru amatorii de mari revelaţii) în componenta ei de istoriografie filosofică, cartea lui Adrian Niţă are însă şi o puternică secvenţă de originalitate, mai cu seamă în planul criticii la adresa criticii kantiene în marginea viziunii lui Leibniz despre timp. La rigoare, miezul demonstraţiei puse în operă de autor constă în evidenţierea continuităţii celor două viziuni în conceperea timpului, orizontul comun fiind acela al reflecţiei idealiste. De fapt, şi pentru Leibniz, şi pentru Kant (susţine Niţă) timpul se defineşte în ordinea relaţiei dintre entităţi, nefiind nimic altceva decît însăşi această ordine. Nici concept, nici relaţie ca atare, timpul stă în afara ontologiilor realiste de tip clasic. Pentru înţelegerea acestei stări a temporalităţii, autorul introduce sintagma de „idealism transcendental condiţional”, care îi permite îndeosebi să critice viziunea apriorismului sintetic referitor la timp.

Realizator Valentin Protopopescu

Radio Romania CulturalO carte pe ziAdrian Niţă,Kant
Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz de Adrian Niţă, Editura Paideia, Bucureşti Cartea lui Adrian Niţă, Timp şi idealism. Metafizica timpului la Kant şi Leibniz, constituie de fapt varianta românească a lucrării sale de doctorat susţinute la Poitiers, în Franţa. După cum afirmă şi conducătorul tezei, profesorul...