-o carte pe zi Foto_Virgil Oprina 054_cropJae-Sheen Yu, Sundao. Respiraţia daoistă şi practica vindecării, Editura Herald, Bucureşti

Privirea muntenilor este întotdeauna mai clară. Oamenii de la munte cultivă darul sănătăţii şi, de aceea, alimentaţia, ţinuta corporală şi clarviziunea lor mentală sînt superioare. Atunci cînd altitudinea este una foarte înaltă şi oxigenul devine scump pentru respiraţie, pragmatismul, simplitatea şi viteza deciziei devin în mod evident gesturi vitale. Cînd viaţa e primejduită cotidian din pricina condiţiilor dure ale existenţei, ameninţată de lipsa de comfort pe care natura o oferă omului, atunci insul uman este nevoit să se adapteze sau să piară. De unde şi o conduită particulară, una deosebită de cea a semenilor care au fost dăruiţi de mama natură cu toate cele trebuincioase traiului. Moartea şi frumuseţea, trăirea la extreme şi estetica pură, iată coordonatele radical ale existenţei de muntean autentic.

Limpiditatea cerului, prospeţimea aerului şi generoasa natură a lanţurilor muntoase din estul şi sudul peninsulei Coreea sînt extrem de spectaculoase, de o frumuseţe sălbatică foarte bine păstrată. Nu e întîmplător că antica disciplină sundao, cu o vechime apreciată în jurul a 9700 de ani, a prins şi s-a dezvoltat în mediul montan din Coreea de Sud, mai cu seamă în munţii T’aebaek. În România sundao e foarte puţin cunoscută. De aceea, cartea scrisă de înţeleptul Jae-Sheen Yu, Sundao. Respiraţia daoistă şi practica vindecării, tradusă de Camelia Cioba şi apărută la Editura Herald din Bucureşti, este mai mult decît binevenită, ea fiind o bucurie a minţii celor dedicaţi şi pasionaţi de tot ceea ce spiritualitate extrem-orientală.

Avînd corpusul de reguli şi legi stabilit, după cum spune legenda, între anii 700 şi 300 î.Hr., în epoca celor Trei Regate, mai mult, ajungînd la deplina maturitate tehnică şi conceptuală graţie pecetei daoiste, această metodă de antrenare a minţii şi trupului şi-a apărat secretele graţie izolării geografice, dublată de o discreţie iniţiatică a maeştrilor săi. Fără o asemenea precauţiune, prigoana împotriva comunităţilor de practicanţi, foarte ascuţită în perioada dinastiei Chosun, dar mai cu seamă în diferitele epoci de ocupaţie niponă, ar fi condus neîndoielnic la dispariţia acestei excepţionale tehnici meditative. Coreeni au izbutit să supravieţuiască, să-şi conserve identitatea naţională şi spirituală apelînd inclusiv la aceste metode, practici şi tehnici străvechi, bine assimilate şi excelent camuflate.

Ca disciplină terapeutică şi spirituală, sundao pleacă de la principiile sapienţei şi medicinei orientale, care consideră că există o unitate strînsă între corpul, sufletul şi spiritul omenesc. O asemenea viziune integratoare şi holistă are la bază constatarea existenţei energiei cosmice Qi, o energie ce nutreşte întreaga fiinţă. Ciclurile, manifestările şi modalităţile de concretizare ale universului sînt consecinţele directe ale transformării lui Qi, iar registrele privilegiate ale acesteia sînt dubletul conceptual Yin-Yang şi cele cinci elemente care asigură consistenţa existentului (apă, pămînt, foc, lemn şi metal). Practica sundao constă în exerciţiile de meditaţie şi de ritmare a respiraţiei abdominale, orientate către echilibrarea traseului parcurs în organism de energia vitală Qi. Într-un sens, armonia munţilor din estul peninsulei Coreea se reflectă în tentativa controlată de a armoniza fluidul vital în organism, deblocînd centrii a căror funcţionare este întreruptă. Geografia inspiră anatomia

)

Radio Romania CulturalO carte pe zi
Jae-Sheen Yu, Sundao. Respiraţia daoistă şi practica vindecării, Editura Herald, Bucureşti Privirea muntenilor este întotdeauna mai clară. Oamenii de la munte cultivă darul sănătăţii şi, de aceea, alimentaţia, ţinuta corporală şi clarviziunea lor mentală sînt superioare. Atunci cînd altitudinea este una foarte înaltă şi oxigenul devine scump pentru respiraţie, pragmatismul,...