-o carte pe zi Foto_Virgil Oprina 054_cropMatei Georgescu, Ghidul psihanalistului perfect. Clişee, zvonuri şi alte fantasme, Editura Oscar Print, Bucureşti

Cadru finit – psihanaliză nesfîrşită. Exact despre această temă scrie Matei Georgescu. Mai exact, despre raportul tensionat, obscur şi alunecos dintre experienţa clinică a psihoterapeutului, una delimitată şi „încadrată” spaţial, şi procesul, temporal practic infinit, al gîndirii analistului proiectată asupra cotidianului. Psihanaliza nu ia sfîrşit cînd uşa se închide în urma pacientului – spunea Freud. Î

Într-un sens, ea abia atunci începe cu-adevărat. Elaborările şi perlaborările, meditaţia interpretativă asupra reacţiilor şi obiectelor contratransferenţiale, dejucarea propriului teatru simptomatic şi asocierile libere personale efectuate tardiv, cu violenţa revelaţiei, survin ca urmare a faptului de a fi psihanalist. Iar clinicianul analitic nu este un cenobit, izolat cu aroganţă de lume, ci un agent profund implicat uman în desluşirea mecanismelor funcţionării mundane.

Tînărul psihanalist Matei Georgescu, cu strălucite studii pariziene de profil (DEA şi doctorat la Paris VII), nu suferă de autismul arţăgos al (prea) multor colegi de-ai săi de profesie din România. El gîndeşte asupra evenimentelor, relaţiilor şi personajelor cotidianului, asigurînd printr-o reflexivitate strînsă continuitatea dintre cadrul clinic, cercetarea academică şi faptul publicistic de cultură. Prezent activ în paginile revistelor culturale naţionale, apărînd în emisiuni televizate şi radiodifuzate, scriind şi în cotidiene, autorul dublează ingenios activitatea psihoterapeutică. Mai mult, fiind şi universitar, evoluînd aşadar în calitate de „guru” în faţa tinerilor studioşi, el ajunge să tripleze clinica şi publicistica printr-o a treia dimensiune, una de ordin formativ. De aceea, cred că volumul de faţă reflectă cu rigoare bogăţia personalităţii auctoriale. Mînat de o inspiraţie „holistă”, Matei Georgescu refuză specializarea strictă şi preferă să vadă în psihanaliză un instrument hermeneutic polivalent, atît medical, cît şi cultural, atît empiric, cît şi teoretic.

Matei Georgescu are o deschidere spirituală remarcabilă, fiind şi un practicant al budismului zen. Serenitatea proprie acestui tip de exerciţiu existenţial îl face să se arate tolerant şi empatic cu tot ceea ce face parte din registrul comportamentelor şi durerilor sufleteşti. Iar o mare parte din materia empirică pe care a acumulat-o în contactul terapeutic se găseşte rafinată, interpretată şi transformată în fapt narativ în acest excelent volum. Eseurile sale, adunate după criterii de coerenţă şi complementaritate în volumul Ghidul psihanalistului perfect. Clişee, zvonuri şi alte fantasme, scrise cu nerv, inteligenţă şi generozitate, fac din autor o voce psihanalitică distinctă în România ultimului deceniu.

Radio Romania CulturalO carte pe zi
Matei Georgescu, Ghidul psihanalistului perfect. Clişee, zvonuri şi alte fantasme, Editura Oscar Print, Bucureşti Cadru finit – psihanaliză nesfîrşită. Exact despre această temă scrie Matei Georgescu. Mai exact, despre raportul tensionat, obscur şi alunecos dintre experienţa clinică a psihoterapeutului, una delimitată şi „încadrată” spaţial, şi procesul, temporal practic infinit, al...