Aurelia Mocanu, Ibrişim, Editura Brumar, Timişoara

Reli in alta epocaCu primul ei volum de autor, intitulat misterios Ibrişim (şi publicat la Editura Brumar de la Timişoara în anul 2000), Aurelia Mocanu debutează… şi nu prea. Cunoscut şi arhicunoscut, numele său evocă o voce autoritară şi sigură, ultracompetentă în materie de arte plastice şi vizuale: vocea de pe unde hertziene. Cu stilul de un baroc domolit în chip postmodernist, Aurelia Mocanu este un comentator al fenomenului plastic la care fervoarea ideii prelungeşte netensionat corpul sensibil al operei despre care scrie. Aşadar, arhiprezentă, ştiută, admirată şi invidiată pentru vitalitatea şi subtilitatea ei atît de particulare, Aureliei Mocanu i-ar veni greu să mai debuteze.

Ea totuşi o face, şi încă într-o calitate (iarăşi) surprinzătoare: cea de prozatoare. Într-un fel, aş face bine să mărturisesc că nu sînt deloc sigur cît priveşte statutul estetic al textelor incluse în bijuteria grafică şi editorială intitulată Ibrişim. Ce sînt acelea, cum sînt ele? Păi ce să fie: oare schiţe, poveşti, povestiri, legende, nuvele, pagini de jurnal intim  sau poeme în vers alb camuflate categorial în genul convenţional numit proză? Drept să spun, nu ştiu, şi cred că un răspuns prea precis ar obnubila sensibila frumuseţe a acestor stranii De milenii„obiecte” literare. De aceea aş fi mai curînd tentat să sugerez de unde anume vin textele literare ale Aureliei Mocanu. Printr-o arheologie a urmelor mnezice de ordin cultural, spontană, desigur, senzaţiile trezite de lectura Ibrişimului au ca origine condeie ce poartă nume precum Alejo Carpentier, Urmuz, Kafka şi Ion Barbu. Ceva între un Orient fabulos şi un absurd preavangardist se insinuează printre rîndurile dense şi şăgalnice. Autoarea face echilibristică fără plasă între tentaţia (asumată a) livrescului şi a erudiţiei, pe de o parte, şi concreteţea neverosimilă şi simplă a obiectelor, pe de altă parte. Aici s-ar localiza miza estetică şi literară avută în vedere de Aurelia Mocanu, acesta e pariul ei. Deloc complexată de asperităţile fireşti ale debutului, trecînd cu nonşalanţă peste stîngăciile tehnice ale începutului de drum, autoarea reuşeşte să impresioneze exact prin ceea ce nu şi-a propus să facă: anume, să atingă maturitatea Ruyada-ibrisimdintr-o dată. Paradoxal, reuşita se produce malgré soi, cu un firesc de-a dreptul asurzitor. Concluzia sună simplu: Aurelia Mocanu este scriitoare încă de la primul ei volum de autor iar stilul său farmecă şi cucereşte. Mai mult nici nu se putea.

Dacă e să mă refer însă la ceea ce se întîmplă în inclasabilele ei proze (sau poeme în proză), mărturisesc că substanţa lor epică îmi rămîne cu totul străină. Iar aceasta, nu pentru că nu aş avea „organ” pentru un elementar fir epic, ci, pur şi simplu, pentru că din textele Aureliei Mocanu întîmplarea, săvîrşirea şi petrecerea au fost Temple rupestredemult alungate. Obiecte şi personaje, plăsmuirile auctoriale cad dincolo de orice posibilă tramă. Ceea ce contează în universul Aureliei Mocanu este poezia stărilor, întruparea vremelnică a inefabilului, sinestezia polifonică, aproape pointilistă, în fine, predominanţa senzaţiilor, cromatice, gustative sau sonore. Scriitoare practică fascinată un cult insolit dedicat carnalităţii obiectelor, senzualităţii şi corporalităţii acestora. Într-un univers populat exclusiv de stări şi lucruri, este firesc ca numai subiectivitatea artistului să facă legea. Spre deosebire însă de arida monotonie descriptivă şi obiectivistă a Noului Roman francez, literatura Aureliei Mocanu se remarcă prin vitalitate, prin sinceritate şi printr-o suculenţă senzorială în care se aude parcă mustind firbinţeala sîngelui. Artista este îndrăgostită de ordinea obiectuală a lumii, în care obstinează să vadă semnele unei spiritualităţi superioare şi libere de convenţii. Prin urmare, Aurelia Mocanu se vădeşte o autentică poetă a exteriorităţii senzorial transfigurate.

Radio Romania CulturalO carte pe zi
Aurelia Mocanu, Ibrişim, Editura Brumar, Timişoara Cu primul ei volum de autor, intitulat misterios Ibrişim (şi publicat la Editura Brumar de la Timişoara în anul 2000), Aurelia Mocanu debutează… şi nu prea. Cunoscut şi arhicunoscut, numele său evocă o voce autoritară şi sigură, ultracompetentă în materie de arte plastice şi...