Scena din filmul BaltagulDincolo de notorietatea cucerită de Cristian Bleotu pe calea undelor sonore, graţie emisiunilor radiofonice pe teme literare pe care le realizează de aproape două decenii, mai există un rest al personalităţii acestui jurnalist de valoare, unul care cu greu a ajuns să se dezvăluie publicului şi prietenilor. Cristi este şi scriitor, un critic şi un istoric literar de substanţă, un talentat om al condeiului dar şi un hermeneut de o rigoare excepţională. Seriozitatea sa merge pînă la un nobil fanatism, iar acribia de care dă dovadă, bine aşezată pe temeiul unei erudiţii sistematice, poate trezi invidia oricărui confrate mai vizibil din mass media intelectuală a momentului.

După ce şi-a susţinut teza de doctorat sub îndrumarea academicianului Nicolae Manolescu, Cristian Bleotu nu s-a grăbit în a-şi Maturul Sadoveanupublica textul. L-a lăsat în aşteptare, într-un fel de suspensie reflexivă, privind cu ochi radical de critic mai bine de un deceniu la capacitatea rîndurilor sale de a se data. A citit tot ce se putea citi în materie de bibliografie critică sadoveniană, încercînd să-şi măsoare abordarea după noile paradigme şi modele critice. În urma unei autoanalize de o asprime care pe mine mă înspăimîntă, fiind gata-gata să-l bănuiesc de asumat masochism spiritual, iată-l pe autor dînd tiparului un text reconfigurat dar bizuit în proporţie masivă pe teza doctorală de-acum zece ani: Personajul sadovenian. Tipologie şi evoluţie stilistică. Cartea a apărut la Editura Tipo Moldova din Iaşi, într-o formulă grafică de calitate.

Dar cum este volumul semnat de jurnalistul radio, devenit, iată, şi un autor demn de tot respectul? Întîi de toate, complexant prin exhaustivitate. Atenţie însă! Globalitatea perspectivei din al cărei unghi Bleotu îl judecă pe Sadoveanu nu este una a haosului aglutinat, ci înseamnă, înainte de orice altceva, o sistematică şi minuţioasă aplicare a unei metode critice de inspiraţie psihanalitică, în linia obedienţei jungiene. Pe scurt, autorul nostru procedează paradigmatic, încercînd să sistematizeze tipologii şi arhetipuri sui generis, pe care le-a prelevat din ansamblul operei sadovediene. Cincizeci şi opt de personaje-precipitat, cincizeci şi opt de arhetipuri a aflat Cristian Bleotu în masiva operă scrisă de Sadoveanu, de la bestie la hiclean, de la hîtru la înţelept, de la orfan la Imagine din filmul Fratii Jderisolitar şi de la tiran la visător. Personajele sînt subsumate acestor tipuri abstracte, locul lor textual este bine analizat şi interpretat, din unghi diacronic şi sincronic, iar accentul cade pe lectura psihologic-abisală a sufletului acestora, fără însă a fi neglijat resortul stilistic şi estetic al secvenţei literare şi al poziţiei acesteia în ansamblul operei sadovediene.

Talentat şi serios, inteligent şi modest, înţelept şi pus la punct cu ultimul răcnet în materie de bibliografie critică, Cristi Bleotu ne oferă, prin masivul lui volum, Personajul sadovenian. Tipologie şi evoluţie stilistică, una dintre puţinele chei funcţionale pentru a putea înţelege panoramic geniul şi logica operei lui Mihail Sadoveanu.

Radio Romania CulturalO carte pe zi
Dincolo de notorietatea cucerită de Cristian Bleotu pe calea undelor sonore, graţie emisiunilor radiofonice pe teme literare pe care le realizează de aproape două decenii, mai există un rest al personalităţii acestui jurnalist de valoare, unul care cu greu a ajuns să se dezvăluie publicului şi prietenilor. Cristi este...